privacy en copyright uitetenweb
Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van de UitEtenWeb.nl site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend, gerespecteerd. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan UitEtenWeb.nl echter niet instaan en aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

UitEtenWeb.nl heeft de plicht uw privacy te beschermen. Door het plaatsen van uw gegevens op onze site gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met onze privacy policy:

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door UitEtenWeb.nl en haar partners. Publieke profielen, gastenboeken, fotoboeken zijn openbaar.

Alle informatie die geplaatst wordt op UitEtenWeb.nl is openbaar en wees daarom altijd voorzichtig als u besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven.

sites van derden
UitEtenWeb.nl is niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer u er toegang tot verkrijgt via koppelingen vanaf UitEtenWeb.nl. Daarom raadt UitEtenWeb.nl u aan om de privacy policy van elke site die u bezoekt na te gaan. Als u met UitEtenWeb.nl verbinding heeft gemaakt vanaf een website van derden, is UitEtenweb.nl niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of de exploitanten van die site van derden. UitEtenWeb.nl raadt u nogmaals aan om het beleid van die site van derden door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als u nog vragen of opmerkingen heeft.

UitEtenWeb.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan UitEtenWeb.nl de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. UitEtenWeb.nl zal de Gebruiker desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de UitEtenWeb.nl Services.

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door UitEtenWeb.nl worden aangehouden. Indien de Gebruiker daar schriftelijk of elektronisch om verzoekt, zal UitEtenWeb.nl zo nodig zijn persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of afschermen. De Gebruiker aanvaardt dat hierdoor het gebruik van de Services of enige in het kader daarvan ter beschikking gestelde producten, materialen of informatie kan worden beperkt, bemoeilijkt of verhinderd.

copyrights
Het auteursrecht op al het materiaal op UitEtenWeb.nl (alle pagina’s vallend binnen de domeinen www.UitEtenWeb.nl) berust bij UitEtenWeb.nl

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UitEtenWeb.nl haar content, zoals teksten, beelden, geluid en html-codes inbegrepen, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

UitEtenWeb.nl houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

kom eten bij
Intermezzo
Plaats: Leeuwarden
Keuken: Internationaal, ...

Restaurant Vatel
Plaats: Tiel
Keuken: Europees, Frans, Internationaal, ...